The.Rapist - ITO NA NAMAN PO ANG AKING TULA NA PINAKAMAGATANG... ^ Scroll to Top ^ Scroll to Top
The.Rapist
RAPIST NG TUMBLR
Rogienel Reyes ~ 20 ~ 5th year Accountancy student ~ BU ~ INC ~ DOTA ~ BUL ~ PH
Instagram


ITO NA NAMAN PO ANG AKING TULA NA PINAKAMAGATANG"ANG WHEELCHAIR"ANG WHEELCHAIR DITO SA AKING BAYANAY NAKAKATUWA KUNG TITINGNANITO AY BALOT NG KABABALAGHANHINDI NA NAGAGAMIT NG MGA MAY KAPANSANANKUNDI ITO’Y GINAGAMIT NG MGA MAKASALANANTILA YATA MALAKI ANG KABALIGTARANANG WHEELCHAIR SA AKING BANSANAKAKAPAGTATAKA AT NAKAKAMANGHAIMBES PARA SA MGA MAY PINSALAITO AY GINAGAMIT NG MGA MAY SALAIMBES PARA SA MGA MAY HIKAGINAGAMIT NG MGA WALANGHIYANA NAGLUSTAY SA KABUHAYAN NG KAPWAANG WHEELCHAIR SA BAYAN KOAY NAGAGAMIT NG MGA MAY KASODAHIL SA AYAW MAKALABOSOMAG WHEELCHAIR AT KUNWARI INUUBONAKAUPO AKALA MO SANTOPARA LANG HINDI MAKA DERETSOSA KULUNGAN BILANG PRESOANG WHEELCHAIR AY PARA SA PASYENTEHINDI PARA SA MGA PESTEAKALA NYO MGA INOSENTEANG DAPAT DYAN AY SILYA DE KURYENTEAT ISAKSAK SA MILYONG BOLTAHEUPANG LALABAS PATI ANG KANILANG TAEPATI ANG KANILANG MGA NAKINABANG NA BULATEAT GANUN DIN ANG KANILANG MGA AHENTEANG WHEELCHAIR AY PANG AMBULANSYAAT HINDI GAMITIN UPANG TAKPAN ANG HUSTISYAAT GAGAMITIN SA PAKIKIPAG DRAMAKUNWARI MAY SAKIT NA GONORHEAAYON SA PEKENG DEKLARASYON NI DOKTORANA KUNWARI HINDI PA PWEDE PUMASOK SA SELDAYUN PALA PARA LANG MAKA DELAY SA HUSTISYANASAN NA ANG INYONG KUNSENSYASA ATING MGA NAGHIHIRAP NA KAPWASA MILYON NG MGA WALANG MAKAIN SA ATING BANSA
Credit to the owner.

ITO NA NAMAN PO ANG AKING TULA NA PINAKAMAGATANG
"ANG WHEELCHAIR"

ANG WHEELCHAIR DITO SA AKING BAYAN
AY NAKAKATUWA KUNG TITINGNAN
ITO AY BALOT NG KABABALAGHAN
HINDI NA NAGAGAMIT NG MGA MAY KAPANSANAN
KUNDI ITO’Y GINAGAMIT NG MGA MAKASALANAN
TILA YATA MALAKI ANG KABALIGTARAN

ANG WHEELCHAIR SA AKING BANSA
NAKAKAPAGTATAKA AT NAKAKAMANGHA
IMBES PARA SA MGA MAY PINSALA
ITO AY GINAGAMIT NG MGA MAY SALA
IMBES PARA SA MGA MAY HIKA
GINAGAMIT NG MGA WALANGHIYA
NA NAGLUSTAY SA KABUHAYAN NG KAPWA

ANG WHEELCHAIR SA BAYAN KO
AY NAGAGAMIT NG MGA MAY KASO
DAHIL SA AYAW MAKALABOSO
MAG WHEELCHAIR AT KUNWARI INUUBO
NAKAUPO AKALA MO SANTO
PARA LANG HINDI MAKA DERETSO
SA KULUNGAN BILANG PRESO

ANG WHEELCHAIR AY PARA SA PASYENTE
HINDI PARA SA MGA PESTE
AKALA NYO MGA INOSENTE
ANG DAPAT DYAN AY SILYA DE KURYENTE
AT ISAKSAK SA MILYONG BOLTAHE
UPANG LALABAS PATI ANG KANILANG TAE
PATI ANG KANILANG MGA NAKINABANG NA BULATE
AT GANUN DIN ANG KANILANG MGA AHENTE

ANG WHEELCHAIR AY PANG AMBULANSYA
AT HINDI GAMITIN UPANG TAKPAN ANG HUSTISYA
AT GAGAMITIN SA PAKIKIPAG DRAMA
KUNWARI MAY SAKIT NA GONORHEA
AYON SA PEKENG DEKLARASYON NI DOKTORA
NA KUNWARI HINDI PA PWEDE PUMASOK SA SELDA
YUN PALA PARA LANG MAKA DELAY SA HUSTISYA
NASAN NA ANG INYONG KUNSENSYA
SA ATING MGA NAGHIHIRAP NA KAPWA
SA MILYON NG MGA WALANG MAKAIN SA ATING BANSA

Credit to the owner.

  1. peppapink reblogged this from muslimahbehindthisblog
  2. crippledlife22 reblogged this from muslimahbehindthisblog
  3. ttgeneral reblogged this from gwapongred
  4. still-your-sweetbaby26 reblogged this from gwapongred
  5. kunwaributterfly reblogged this from gwapongred
  6. prinsesangpinaasa reblogged this from pilyenglara
  7. walangmaisipnapangalan reblogged this from 199878
  8. pilyenglara reblogged this from nahuliniinayurlko